Lymfatický systém

Mízní, nebo-li lymfatická soustava zahrnuje mízní cévy, které vznikají jako slepě zakončené mízní kapiláry v tkáňovém moku téměř ve všech tělních orgánech. Stěny mízních kapilár jsou propustné pro všechny látky přítomné  v mezibuněčných prostorách, včetně bílkovin. Kapiláry se sbíhají ve větší cévy, tzv. mízovody, které nakonec ústí do žil v dolní části krku. Největším mízovodem v těle je hrudní mízovod, sbírající mízu z dolní a levé poloviny těla.

Lymfatický systém - funkce

  • odvod tkáňového moku z tkání ve formě lymfy
  • obranný mechanismus - mízní uzliny
  • odvod tuků ve formě kapének do horní duté žíly
  • odvádí z těla produkty metabolismu (škodlivé, nepotřebné látky)
  • vede do krve živiny
  • podílí se na stálosti vnitřního prostředí

Mízní lymfatický systém - obranné funkce

V lymfatických cévách jsou uloženy drobné, bělavé uzlíky, tvořené síťovitou tkání, tzv.lymfatické uzliny. V lymfatických uzlinách se hromadí lymfocyty (bílé krvinky, vznikající z lymfatických kmenových buněk v kostní dřeni, jsou to buňky zodpovědné za imunitu) a rovněž jsou zde uloženy fagocytující makrofágy (systém odstraňující cizorodé látky a rozpadlé tkáňové buňky vnitřního prostředí organismu podílející se na imunitních reakcích). Lymfatické uzliny jsou proto bariérou proti šíření infekce, kdy v uzlinách zasažených infekcí probíhají obranné reakce. V tomto případě zde nastává zánět, uzliny se zvětšují.

Mízní lymfatický systém - odbourávání tuků

Mízní systém odvádí tuky (převážně z jater) v podobě tukových kapének z trávicí soustavy do horní duté žíly. Ta ústí do pravé srdeční síně a odvádí krev z celé horní poloviny těla (z obou horních končetin, krku i z hlavy).